استارتر کالچر لبنی

 شرکت‌های زیادی در زمینه استارترها کارهای پژوهشی انجام داده‌اند و مشکل عمده در این زمینه رسیدن به مقیاس صنعتی تولید این فرآورده‌ها و آلودگی احتمالی این فرآورده‌ها به باکتریوفاژها است. در مورد پروبیوتیک راه تولید ساده‌تر است اما در مورد استارترها عمل‌گرایی فراورده هم از اهمیت زیادی برخوردار است و استارتر وقتی به شیر تلقیح می‌شود، باید به نحوی عمل کند که محصولی با طعم و رنگ مناسب تولید شود به همین دلیل استارترها از پیچیدگی بیولوژیکی خاصی برخوردار هستند.

حال استارتر های تولید داخلی با کیفیت بسیار بالا و قابل رقابت با برند های مطرح وارداتی با قابلیت در دسترس بودن در همه زمان ها را میتوانید از ما تهیه کنید .