رنگ کارامل

یکی از مهمترین رنگ های خوراکی رنگ کارامل است. کارامل ماده ای آمووف (بی شگل) و به رنگ قهوه ای تیره با مزه شکر سوخته مطبوعی استکه در نتیجه کنترل دقیق فرایند حرارتی کربوهیدارت های خوراکی در حضور مقدار کمی اسید ،قلیا و یا نمک های خوراکی حاصل می گردد. این مواد بعنوان کاتالیست واکنش عمل می کند.

 از رنگ کارامل به طور گسترده در تولید مواد غذایی مانند نوشابه ها،آبنبات ها،شیرینی ها و غیره استفاده می شود. کارامل به انواع  زیر طبقه بندی میگردد:

 کارامل اسید پروف که در تهیه محلول های اسید ونوشابه های گازدار استفاده می شود که PH آن  حدودا 2 است.

  1. کارامل قنادی و نانوایی که در تهیه شیرینی ها ،کیک ها، آبنبات ها و غیره مورد استفاده قرارد می گیرد.
  2. کارمل خشک ، این کارامل در مخلوط های خشک استفاده می شود.
  3. کارامل کف زاکه جهت ایجاد کف در نوشابه های الکلی استفاده می شود و علاوه بر آن باعث رنگی شدن محصول نیز می شود.
  4. کارامل متفرقه که موارد استفاده در سس سویا،عرقیات و غیره دارد.

 

جهت تولید کارامل از کربوهیدارت های مختلفی از قبیل گلوکز ،قند،اینورت،شربت ذرت استفاده میگردد. شربت مورد استفاده باید حاوی بیشاز 75 درصد قندهای احیاء کننده به خصوص گلوکز بر اساس وزن خشک باشد.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید رنگ کارامل کلیک کنید