خدمات مشاوره ای

10 / 10
از 1 کاربر

شرکت بازرگانی پویاکابک با توجه به نیاز مبرم و اطلاعات ناکافی تجار در زمینه مبادالات تجاری با سایر کشورها اقدام به خدمات مشاوره ایی در حوزه بازرگانی نموده است.

 

خدمات مشاوره ای به شرح ذیل می باشد :

  • قوانین و مقررات صادرات و واردات
  • تنظیم مدارک گمرکی
  • مکاتبات گمرکی
  • اصول بیمه های بازرگانی
  • اصول تنظیم قراردادهای بین المللی
  • مدیریت خرید خارجی(واردات)
  • مدیریت فروش خارجی(صادرات)